Testen

Way2Talent kent drie soorten assessments: het geschiktheidsonderzoek ofwel aanname assessment, het loopbaanonderzoek en het ontwikkelassessment ook wel potentieel bepaling of op verzoek een combinatie hiervan. Afhankelijk van het doel van het assessment maken we een selectie uit de volgende onderdelen:

  • Capaciteitentesten: Vaststellen van niveau van functioneren (werk- denkniveau)
  • Persoonlijkheidsonderzoek: Inzicht in persoonlijkheidskenmerken, motivatie en talenten, behoeftes, de sterke kanten en aandacht- en ontwikkelpunten
  • Praktijksimulaties: Een of meerdere toetsen van vaardigheden die van belang zijn. We leveren maatwerk en stemmen de casuïstiek af met de opdrachtgever zodat het geen ‘ver van mijn bed show’ is.
  • Beroepskeuze en interesse onderzoek: Inzicht in de affiniteiten / voorkeuren m.b.t. gewenste functies, rollen en arbeidsomgeving
  • Eindgesprek: een mondelinge terugkoppeling van de testresultaten met uitgebreid STAR interview
  • Adviesrapport: onderbouwde conclusies, bevindingen en ontwikkeltips, helder en eenduidig weergegeven
  • Eventuele follow up: coaching, training of persoonlijke ontwikkeltrajecten waarbij coaching en training elkaar afwisselen
  • Optioneel zijn er verdiepende rapporten: ondernemerschap, verkoop, leiderschapsstijl, teamrollen, onboarding, coaching, 360 graden feedback, veerkracht en development tips.

Wave®

Wat doet de Wave voor jou?

Het meet jouw sterke, minder sterke, aandacht- en ontwikkelpunten en geeft inzicht in jouw persoonlijke waarden voor het voorspellen van succes en prestaties.

Het geeft handvatten voor het trainen, coachen en verder helpen ontwikkelen van jou als mens als van de organisatie. Per competentie kijken we of Talent en Motivatie (Kunnen versus Willen) in overeenstemming zijn. Door het in beeld brengen van deze verschillen maken we blinde vlekken, demotiverende factoren als ontwikkelbehoeften inzichtelijk. Tijdens een terugkoppelingsgesprek bespreken we de uitkomsten en is het duidelijk waar jij aan kunt en wil werken. We gaan uit van een positieve benadering en leggen de focus op het benutten van jouw talenten. Op basis hiervan kun je tijdig jouw carrière bijsturen, met behulp van maatwerk training en coaching of een persoonlijk ontwikkeltraject waarin we beide methodieken met elkaar afwisselen.

De Wave is een middel en niet het doel. De werkwijze van onze aangesloten adviseurs met hun oprechte belangstelling, ervaring en achtergrond als het scheppen van een open sfeer, is belangrijker dan de test zelf zodat we het beste uit jou halen.

De Wave persoonlijkheidsvragenlijst voldoet ruimschoots aan de criteria: wetenschappelijk, betrouwbaar en valide testen die succes op de werkvloer voorspellen. De ervaring leert dat inzet van dit online instrument zorgt voor een efficiënter en effectiever resultaat en input geeft hoe je iemand verder kunt ondersteunen. Dit werkt bij selectie-, loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken.

Way2Talent leidt mensen op, zodat zij zelf assessments c.q. selectieonderzoeken, potentieel bepaling, geschiktheidsonderzoeken, development en loopbaantrajecten, met behulp van de Wave of andere testen kunnen uitvoeren. Meer informatie over de training of Wave. 

Overige testen

Wij werken met meerdere testen. Afhankelijk van de vraagstelling, de organisatiefase als behoefte en andere factoren zetten we relevante testen en methodieken in. Wij zijn een assessment bureau en werken volgens de NIP code (Nederlands Instituut voor Psychologen) waarbij onze focus is gericht op het in hun kracht zetten van mensen.

BELBIN is een teamrollen test die voor de lezers van het boek Wake up! vrij toegankelijk is. Hoe reageer je bijvoorbeeld in een team? Welke kwaliteiten heb je in huis en in hoeverre versterkt dit het teamproces of niet. Deze Belbin teamrollen test laat zien welke rollen het meest bij jou passen. Klik hier om deze gratis Belbin test te maken. Wil je van gedachten wisselen over de uitkomst en wat dit voor jou betekent? Neem gerust kosteloos contact op.

Een variant op de teamrollen van Belbin is het Work Roles report. Daarin is een extra rol opgenomen. Die van de Optimist. Belangrijk voor wanneer het team er door heen zit. Een Optimist kan het team dan enthousiasmeren om door te gaan.