Coaching

Wat heb jij aan een coaching- of persoonlijk ontwikkeltraject?

Coaching is bedoeld om functioneringsvraagstukken aan te pakken of de kwaliteit van jouw leven te verbeteren.

Een gecoachte persoon weet niet altijd waar zijn leer- c.q. ontwikkelpunten liggen. Met behulp van meerdere methodieken en vooral via de Wave maken we deze leerdoelen snel inzichtelijk. Verder inventariseren we gezamenlijk of het zinvol is om hierin de wil, tijd en energie, te steken. Naast de gevraagde kwaliteiten speelt ook de motivatie en de veranderingsbereidheid een grote rol. Werken aan ontwikkelpunten waarin iemand niet geïnteresseerd is, heeft weinig kans van slagen. Verschil in motivatie en talenten, bepalend voor groei en succes, wordt mede duidelijk met de Wave. Voor meer informatie over deze persoonlijkheidsvragenlijst, de Wave, zie Testen.

Wij bieden diverse vorming van coaching aan.

  • Mental coaching
  • Tandem coaching
  • Coaching on the job
  • Team coaching
  • C level programma
  • Persoonlijk ontwikkeltraject (combinatie van coaching en training)

Coaching als onderdeel van Talent ontwikkeling.