resetten Way2Talent artikel 3 Expeditie Duurzaam

De kunst van het resetten

Na mijn twee voorgaande artikelen, met daarin aandacht voor het nut van de competenties Leiderschap en Aanpassingsvermogen en daarmee ook Flexibiliteit, is het tijd om naar de volgende stap te gaan. Hoe pas je deze kwaliteiten toe om nieuwe kansen te zien, te omarmen en te groeien?

Persoonlijke ontwikkeling en Persoonlijk leiderschap

Bij een groot aantal mensen groeit het bewustzijn hoe belangrijk lichamelijke als geestelijke gezondheid is. Je leest steeds meer over de juiste balans, meditatie, het nut van bewegen en dat mensen daadwerkelijk pogingen doen gezonder te eten en te leven. Er zijn nu zelfs Fitcoins. https://www.linkedin.com/pulse/de-gezondheidseconomie-basisinkomen-verdienen-met-sport-sielhorst-/  En er zijn diverse gezondheidsprogramma’s met steeds meer populariteit. (https://www.allesisgezondheid.nl/over-aig/) Verder raakt het thuiswerken al aardig ingeburgerd. En zaken als Zoom- en Teammeetings en jouw tijd verdelen tussen de gezinsleden die aandacht vragen en daarnaast geconcentreerd werken aan die klus, beginnen wat meer op hun plek te vallen.

Toch slaat af en toe de onzekerheid en machteloosheid toe en kijk je met weemoed in de achteruitspiegel. Met een blik naar wat er was.

Focus op mogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling en positief denken zijn manieren om jezelf weer ‘in de vooruit’ te duwen. Het verleden achter je te laten en je vol vertrouwen te focussen op nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk leiderschap en daarmee jezelf verantwoordelijk voelen voor jouw eigen geluk, tevredenheid en maakbaarheid vergroot de kans op een prettiger leven in het hier en nu. Zeker als je daarop actie onderneemt.

Op deze wijze aanpassen aan een nieuwe situatie leidt tot een reset; een herstart.

Raplexity

Als organisatie besef je dat efficiënter met mensen en middelen omgaan nu nog relevanter is. Net zoals het anders werken en verwachtingsmanagement. Functieprofielen en bijbehorende taken zijn zeer waarschijnlijk verouderd. Functionering- en beoordelingsgesprekken zijn in deze tijd achterhaald. Nieuwe vaardigheden of gedragscriteria zijn gewenst. Alles verandert zo snel (rapid) en bedrijfsprocessen worden complexer wat leidt tot Raplexity. Hoe maak je medewerkers weerbaarder en flexibeler?

De kunst van het resetten

Vanwege de huidige veranderingen ontkom je er niet aan om bedrijfsprocessen anders aan te pakken. Het oude werkt niet meer. De kunst om het bedrijf te resetten, valt of staat met de juiste stijl van ‘leiderschap’ die het meest effect sorteert. Bij het uitzetten van een nieuwe koers is het praktisch wanneer je een strategisch planner of koersbepaler bent met een oplossingsgerichte leiderschapsstijl. Het coördineren en controleren van mensen en taken hoort hierbij. Zelfs met een grote thuiswerkpopulatie. Je maakt duidelijk wat hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn. Je verschaft helderheid in wie wat moet doen en wanneer. Hiermee stimuleer je eigenaarschap ofwel verantwoordelijkheidsgevoel.

Een andere effectieve aanpak is het ondersteunen van medewerkers door actief te luisteren en ze aan te moedigen. Deze leiderschapsstijl ligt dicht bij een coach- of mentorrol waarin democratische oplossingen, op afstand samenwerken, tolerant zijn en vertrouwen de boventoon voeren. Evaluatiegesprekken op frequente basis zijn aan te raden.

Resetten en assessments

Bij het resetten zijn assessments zinvol om de sterke kanten als aandacht- en ontwikkelpunten objectief in kaart te brengen. Hoe zit het met de competenties als ‘leiderschap, aanpassingsvermogen en flexibiliteit’? Hoe help je mensen ondernemend te zijn en kansen te zien en te verzilveren?

Het doel van een nulmeting via een assessment is om inzicht te krijgen in de huidige en mogelijk nog onbekende talenten. Wat is de Ist-situatie en waar staan we nu? Deze uitkomsten ga je vergelijken met de Soll-situatie in gedachten. Waar willen we naar toe? Welke kwaliteiten zijn juist nu nodig? Stel dat iemand reactief is en liever in de wachtstand staat, hoe kun je deze activeren zodat die meer proactief reageert en initiatief toont? Wie is een voorbeeld van persoonlijk leiderschap, past zich makkelijk aan aan de nieuwe situatie en trekt de kar? Want dat is wat een reset vraagt. En hoe help je mensen hun talenten optimaal in te zetten of te ontwikkelen in een veranderde werkomgeving met nieuwe regels en andere gedragscriteria?

Door deze inventarisatie, de nulmeting zorg je voor duidelijkheid waarop je vervolgens kunt sturen. Hiermee faciliteer je een nieuwe start, een reset waarbij het oude werken en verouderde functieprofielen en de bekende wijze van leidinggeven niet meer van toepassing is. Je wil dat mensen boven zichzelf uitstijgen, flexibel zijn en geloven dat ze meer kunnen dan dat ze zelf denken. Dat is echt Leiderschap.

Simon Sinek:
“Great leaders are idealists. They are optimists. They overestimate what we are capable of and inspire us to believe the same.”

Groei tip

Een handige tip die jou wellicht ook verder helpt, komt van Tony Robbins. Gisteren volgde ik een online interview met hem. https://youtu.be/yJeB4s8kbrA

Zijn ultieme tip: beschrijf vijf dingen die een zegen zijn ondanks of misschien dankzij Covid 19. Dit zijn zaken waarvan ik ze eerder niet of nauwelijks deed. Ik deel de mijne graag met je.

  • Wandelen
  • Meer rust en tijd
  • Bewustwording van de natuur en haar schoonheid
  • Andere bronnen van inkomsten
  • Nog meer besef van goede voeding, bewegen etc. en beter voor jezelf zorgen.

Deel jij op jouw beurt weer waar jij dankbaar voor bent? Of wat je in deze periode hebt opgepakt? Zo inspireer jij anderen weer voor de invulling van een succesvolle reset.

Als Jobtimist wens ik jou een ‘job’ die jou energie geeft, die past bij jouw talenten, drijfveren en persoonlijke waarden en wat tot optimisme leidt. Degene met de meest ludieke tips, ontvangt mijn boek “Meten of zweten” wat gaat over assessments, talentontwikkeling en zelfreflectie.

Dit artikel is opgenomen bij Expeditie Duurzaam, onderdeel van ManagementSite. Door op deze link te klikken, kom je bij het artikel. De meerwaarde is dat er geweldige reacties / aanbevelingen / tips staan van derden waardoor je als lezer nog makkelijker op de Reset knop kunt drukken. 🙂