We zijn druk bezig ons aan te passen aan de nieuwe situatie. In mijn voorgaande artikel schreef ik dat Leiderschap en Aanpassingsvermogen essentiële competenties zijn om succesvol te blijven in deze uitdagende tijden. Dit keer leg ik het accent op Flexibiliteit – Flexibel zijn en blijven. Want soepel reageren op een nieuwe werkwijze, methode of koers, betekent makkelijker jouw doelen halen.

Herken jij dat? Wanneer je weer eens veel op Social Media platforms rondstruint en door al het Covid geweld je de moed in de schoenen zakt?

Zelf zwabber ik op die momenten tussen positief denken en vlagen van weerstand.

Wat bij mij werkt, is dat ik mezelf afscherm en focus op mijn innerlijke kracht. Dat kan door bewust te kiezen voor ‘feel good’ video’s en me af te sluiten van alle negatieve externe invloeden. Te zorgen voor voldoende beweging, gezonde voeding, rust en zelfreflectie. Ik zoek of creëer een motiverende en stimulerende omgeving. Hierdoor ben ik weer in staat energiek en vol vertrouwen op al die veranderingen en nieuwe maatregelen te reageren. Zo blijf ik flexibel manouvreren.

Flexibel – Loslaten

We zijn gewoontedieren. Routines, bekende werkwijzen, vertrouwde regels, heldere kaders. Hier varen we wel bij. We staan open voor verandering mits we deze wijzigingen zelf mogen initiëren. Wanneer het bedrijf, de overheid of de maatschappij iets nieuws oplegt, raken we in verwarring of in de weerstand. Het betekent iets onbekends en wellicht iets engs. Voor veel mensen is loslaten de grootste uitdaging. Het gevoel van iets of iemand verliezen, zorgt ervoor dat we nog meer aan ons gedrag, denkwijzen of patronen vasthouden.

Terwijl als je iets loslaat, het in een andere vorm terugkomt. Door afstand te nemen, mee te bewegen en te accepteren dat er iets nieuws op jouw pad komt, kan zomaar tot leerzame avonturen en onverwachte successen leiden.

Krampachtig vasthouden aan het bekende en oude regels en zienswijzen betekent dat je ook verkrampt bij het vinden van een oplossing. Het heeft een averechts effect.

Kans of bedreiging

Wat betekent het voor jou als jij je makkelijker aan kunt passen aan deze of welke andere nieuwe situatie dan ook? Deze nieuwe normen en het nieuwe normaal; waar je ongetwijfeld je eigen mening over hebt. Belemmert het jou in een succesvolle bedrijfsvoering? Of realiseer jij je dat met een flexibele houding je onbezorgder jouw aanpak en indien nodig jouw strategische plannen wijzigt? Waarmee je alsnog de gewenste, al dan niet aangepaste doelen, haalt.

Flexibiliteit als bondgenoot

Om die flexibiliteit en slagingskans te vergroten, zijn de volgende competenties van belang:

 • Met veranderingen en onzekerheid om kunnen gaan
 • Blijven communiceren
 • Open staan voor nieuwe werkwijzen
 • Stressbestendigheid/veerkracht
 • Doel- en resultaatgerichtheid.

In hoeverre beschik jij hierover? Wat ga je eraan doen als je deze competenties verder wilt ontwikkelen?Gelukkig zijn ze allemaal ontwikkelbaar. Dit vraagt uiteraard wel training of enige vorm van begeleiding.

Case

Zo was er een jonge directeur die na een leiderschap assessment gericht aan het werk ging met zijn aandacht- en ontwikkelpunten. Communicatie was een ‘hot item’. Net als het vergroten van de doel- en resultaatgerichtheid voor met name het team. Door Corona werden de andere drie competenties al snel relevant. Dankzij het ontwikkeltraject ontving hij complimenten van de stakeholders voor zijn diverse bijdragen. Wat de bedrijfsresultaten betreft, groeide de omzet met 40%.  Zijn eigen ontwikkeling als leider en die van zijn team verbeterden significant. Ondanks Corona was er een groei van +20%.

Ambitie

Nu is dit een succesverhaal en de jongeman in kwestie is zeer ambitieus en leergierig. Ik heb met plezier met hem samen gewerkt. Nu is (nog) niet iedereen in de gelegenheid om deel te nemen aan een persoonlijk ontwikkeltraject. Of kies je er bewust voor deze competenties op eigen kracht te verbeteren. Wat helpt voor meer flexibiliteit zijn de volgende aspecten:

 • Humor
 • Relativeringsvermogen
 • Meditatie
 • Transparantie en congruentie in woord en daad
 • Geduld, begrip en vooral tolerantie
 • Psychologisch inzicht; waarom doen mensen de dingen die ze doen
 • Sporten
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Constructieve feedback

Het resultaat is dat je met meer gemak door deze turbulente tijden rolt en je je niet uit het veld laat slaan. Je blijft in jouw kracht. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn jouw bondgenoten. Beide competenties hebben raakvlakken en toch is er verschil.

Het laatste artikel gaat over de kunst van Resetten waarbij deze kwaliteiten eveneens een rol spelen.

Terugkoppeling van best practices

 • Welk succesvolle aanpak werkt bij jou?
 • Wie in de organisatie is een toonbeeld van flexibiliteit, blijft optimistisch, motiveert anderen als ze erdoor heen zitten en verdient een publiekelijke waardering.

Het delen van jouw ervaring en inzichten worden zeer gewaardeerd!

Dit artikel staat ook op Expeditie Duurzaam op ManagementSite, klik hier

Way2Talent geeft richting en zet mensen in beweging. Als Talentversnellers ligt hun expertise in Assessments, Loopbaaninterventies, Management Development, Mobiliteitstrajecten, Talentmanagement en Tandem Coaching.

Het boek “Meten of zweten” van Mirella Eickhof behandelt thema’s als motiveren, inzicht in eigen en andermans gedrag en verwachtingsmanagement. Het omvat diverse casuïstiek over succesvol leiderschap, aanpassingsvermogen en Talentontwikkeling. De beschreven werkwijze van Way2Talent biedt oplossingen en handvatten aan de hand van meerdere herkenbare praktijkvoorbeelden voor verschillende problemen en uitdagingen.