de rol van mindset in Bore out

Leef je leven; over Bore-out & Continue Leren En Groeien (CLEG)

Ze zeggen “het leven is kort, maak er het beste van”. Ik vind het leven helemaal niet kort. En bovendien ben ik ervan overtuigd dat als het jouw tijd is, dan is het zover.

Liever maak ik me hard om elke dag het beste uit mezelf en mijn leven te halen; leef je leven. Of dat bij anderen te bewerkstelligen. Mijn wens is 120 worden. Hoewel de afgelopen periode er momenten zijn geweest dat ik geen zin meer had in het leven. Dat wil wat zeggen voor een Jobtimist!

Groeistuipen

Alles heeft een doel. In mijn geval betekende dat het achterhalen wat er nou achter mijn pijn en negatieve emoties zit; hoe het doorgronden daarvan leidt tot groei.

Ik kampte met meerdere fysieke klachten en was gezien mijn humeur niet bepaald de vrolijkste thuis. Gemakshalve label ik het als een identiteitscrisis.

Het fascinerende was dat ik een paar maanden daarvoor mijn boek over Bore out uitbracht. Hierin staan allerlei tips om verveling, ziekte, stress en andere ongemakken tegen te gaan of daarvan te herstellen. Even kwam de gedachte op: Ik zal toch niet zelf bore-out zijn? Maar nee, het bleek om een maagbacterie te gaan. Toch was het een goede aanleiding om zelf het boek opnieuw door te lezen. Daarbij gebruik makend van de toepasbare adviezen van ervaringsdeskundigen.

Hulp vragen en accepteren

Omdat ik zo’n voorstander ben van CLEG (Continue Leren En Groeien) bewandelde ik, na een diep dal, uiteraard een weg waarin ik weer dagelijks blij en voldaan door het leven huppel. En tijdens die reis kwamen diverse mensen, methodieken en levenslessen op mijn pad. Zoals ik al aangaf, alles in het leven heeft een reden.

De volgende opmerking raakte mij:

Ik ben op een plek in mijn leven waar rust en vrede een prioriteit is en waar negativiteit geen ruimte voor groei krijgt (Bron onbekend)

Bore-out

Omdat stress gerelateerde zaken en aandoeningen zoals bore-out en burn-out ons leven dusdanig kunnen vergallen, is het zinvol grip te krijgen op de bijkomstige negatieve emoties. Bore-out: ‘is een vorm van extreme verveling op het werk. Een bore-out zou worden veroorzaakt door routinematig werk, of werk onder het niveau van de werknemer. De symptomen zouden vergelijkbaar zijn met die van een burn-out: vermoeidheid en depressiviteit.’ (Bron Wikipedia)

Onderbelicht en Onderschat

Bore-out is helaas onderbelicht en onderschat. Ik voorspel dat meer en meer mensen op levensvreugde en werkplezier door bore-out gaan inleveren. De vele ongewenste veranderingen op de arbeidsmarkt zoals eindeloze zoom meetings, weinig contact met collega’s, gedwongen ontslagen, faillissementen en het gevoel van beperkingen in onze vrijheid (vakanties, afstand houden, onzekerheid over wat wel en niet mag enz.) veroorzaken negativiteit in ons leven. En dat is weer een voedingsbodem voor stress en bore-out. Niet omdat ik gelijk wil krijgen, maar me vooral richt op het geluk van anderen.

Bore-out verdient onze aandacht. Inzicht in en preventieve maatregelen door zowel de werkgever als werknemer zijn essentieel.

Is bore-out de ‘number 1 disease’?

Ik heb zowel mensen met een bore-out als burn-out begeleid. In mijn (Engels) e-book deel ik zowel wetenswaardigheden, preventietips als ervaringen van ex bore-out kandidaten. Zij kwamen gelukkig sterker uit die stresserende situatie. Een nadeel is, dat in ons dagelijkse leven, het accent voornamelijk op de gevaren van burn-out ligt. Dit is te eenzijdig. Naar schatting lijdt 15% van de Nederlandse beroepsbevolking aan bore-out klachten. Recent onderzoek ontbreekt. Volgens mij schrikken we ons een hoedje als de echte cijfers boven water komen.

Beide aandoeningen kenmerken zich overigens door een negatief zelfbeeld en gaan gepaard met heftige emoties. Tot op enig moment de apathie toe slaat. In ieder geval staat het haaks op een bevredigend leven.

De kwaliteit van jouw leven is de kwaliteit van emoties die jij van dag tot dag ervaart. (Rutney Sluis)

Angst is een slechte raadgever

Zorgen, frustraties, irritatie, twijfels, ongeduld. Het zijn allemaal gevoelens die veel energie kosten met als achterliggende emotie: angst. Wanneer je midden in een situatie zit die je zorgen baart of een andere negatieve emotie veroorzaakt, helpt het om op een afstand hiernaar te kijken. Ongeacht of het om bore-out gaat of een andere vervelende ervaring.

Een van de oplossingen is analytische handelen. Achterhaal de volgende zaken om constructief de vraag- of probleemstelling aan te pakken. En daarmee negatieve emoties en beperkende overtuigingen om te buigen. Zodat je meer levenslust overhoudt.

  • Wat is het probleem?
  • Wat is de oorzaak?
  • Wat zijn oplossingen?
  • Wat is de beste oplossing?
  • Wanneer pak ik het aan?

Oplossingen die voor mij werken

Om weer grip op mezelf en mijn passie voor het leven te krijgen, ondernam ik meerdere stappen. Aan het eind van de rit concludeer ik dat mijn levensmissie, doelen en wensen hetzelfde zijn. Alleen de aanpak is gewijzigd. Zo leerde ik mijn emoties niet meer weg te stoppen of te bagatelliseren. Wat een verademing.

Enkele gekozen acties

  • Nog bewuster kijken naar positieve dingen, naar zaken en mensen waar ik blij van word en energie van krijg.
  • Afstand nemen, bepaalde situaties (of meningen) onbelangrijk vinden.
  • Luisteren naar mijn lichaam en toegeven aan mijn behoefte.
  • Als ik me down, onrustig of leeg voel = iets actiefs doen (lopen, bewegen, oefeningen, dansen etc.).
  • Ademhalingsoefeningen, vooral goed als stressreductie.

Het belangrijkste is: anders reageren dan voorheen, ofwel een andere mindset.

Ik ben van ver gekomen, om verder te komen.

Dit artikel is opgenomen in Expeditie Duurzaam, onderdeel van Managementsite. Door op deze link te klikken, kom je op dezelfde tekst, aangevuld met interessante reacties en bruikbare tips van derden.